Mặt Dưỡng Loa Trung Tâm Santafe

Mình Hỗ Trợ Làm 50% làm Mặt Dưỡng cho khách Hàng Mua Loa Trung Tâm Bên Mình

Còn Khách Đã Mua Loa Trung Tâm Nơi Khác Thì Mình Sẽ Lấy Công 500.000 nghìn

Khách Muốn Làm Thì Tháo Mặt Dưỡng Ra Gửi Cho Mình , Nhận Được Hàng Mình Sẽ Gia Công Gửi Lại Trong Ngày Cho Khách.